Door metingen met perslucht debietmeters (flowmeters), druksensoren en vermogenloggers, krijgen we inzicht in het verbruik en de drukverliezen.
En op tal van verbetermogelijkheden in uw persluchtsysteem.
 
Na 1e ruwe screening van kosten en baten, kan ik door u geselecteerde opties uitwerken door
- de sturing van de bestaande compressoren & drogers te optimaliseren
- offertes voor andere verbeteropties op te vragen (efficiëntere persluchtcomponenten, vervanging compressor(en) ,..) en te beoordelen
- specs te vertalen in bindende lange-termijn onderhouds- en performantiecontracten voor het energierendement van compressoren / drogers      
- bereikte resultaten te meten en te borgen door een permanente energiemonitoring van de meest relevante KPIs van uw persluchtinstallatie via DCS,..
 
 

 

Persluchtverbruik meten met perslucht debietmeters op verschillende plaatsen in luchtnetten van Cargill. Analyse en advies

Persluchtverbruik meten met perslucht debietmeters op verschillende plaatsen in het luchtnet van Tessenderlo Chemie Ham.  Berekeningen  + concrete adviezen.

Meting persluchtverbruik van Ferromatrix (M. Van de Wiele NV)

Adviezen ter verbetering 

Meting persluchtverbruik met perslucht flowmeter s en kW loggers voor SVEX (Indaver - Sita) . Berekening rendement persluchtcompressoren en adsorptiedrogers van twee grote persluchtinstallaties

dupont

Meting vacuümpomp (debiet en onderdruk) en persluchtverbruik met perslucht debietmeter en vacuüm debietmeter op verschillende plaatsen in het luchtnet. 

Voor Eternit onderzocht E-STER de beste mogelijkheden om minder energie te gebruiken voor

msd

Voor de Merck Sharp Dohme afdeling in Heist-op-den-Berg (het vroegere Schering & Plough) stelde E-STER een model op dat accuraat het energiegebruik voorspelt i.f.v.

corex

Uit onze metingen van het persluchtdebiet bleek dat aan de compressoren niet veel viel te verbeteren, toch kon Corex 29% perslucht besparen door het vervangen van 6 pneumatische onderdelen en de netdruk te verlagen met 2 bar. Terugverdientijd 9 maanden. Besparing gemeten met energie monitoring systeem en KPI's voor het persluchtverbruik.

Resultaat : perslucht besparing 23%, drukdaling van 8 ,2 naar 6 bar, definitief stilleggen van 1 vd 3 compressoren, permanente energiebesparing van 35¨% op persluchtinstallatie, terugverdientijd 8

Meting persluchtverbruik EOC Oudenaarde met perslucht flowmeters

Samsonite logo

Metingen persluchtdebiet. Berekening compressor rendement. Advies over eliminatie hoge druk net d.m.v. boosters 

shell

In kaart brengen en uitwerken tot offerte niveau van de beste opties om zonder grote investeringen energie te besparen op de productiesite in Gent, op basis van metingen van perslucht (meting persl

oilio

Persluchtaudit bij Oilio (7 compressoren van samen 690 kW, persluchtnet op 37 bar en persluchtnet op 8 bar). Energie monitoring met o.m.